Fransa Üniversite Eğitimi

Fransa Üniversite Eğitimi

Fransa üniversiteler ve akademik eğitim alanında büyük bir çeşitliliğe sahip olarak tüm dünyada yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerin gözdesi konumundadır. Fransa üniversiteleri lisans, önlisans, master, doktora seviyelerinde üniversite eğitimi almak isteyen Türk öğrenciler içinde bir cazibe merkezidir. Dünyanın kültürel tarihinde önemli rol oynayan Fransa üniversiteleri çok çeşitli alanlarda diploma programları sunmaktadır. Bu programlar uluslararası düzeyde kabul görmekte Fransa eğitimi sistemi dünya klasmanında üst sıralara taşımaktadır. Fransa üniversitelerine olan bu ilgi Fransa'da öğrencilere verilen kısa ve uzun dönemli oturma izni prosedürlerinin kolayca gerçekleştirilmesine olanak tanır.

Fransa'da üniversite eğitimi almak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler lise diplomalarını aldıktan ve Fransa'da gidecekleri üniversiteden bir kabul yazısı aldıktan sonra Türkiye'deki Fransa Konsolosluklarına başvuruda bulunabilirler. Ancak Fransa'da okumak isteyen yabancı öğrencilerin DELF veya DALF sınavlarında yüksek puan alarak Fransızca yeterliliklerini ispatlamaları beklenir. Bu sınavlar TOEFL sınavını Fransa'daki benzeri olup, kişinin Fransızca bilgisini test eder. Fransa üniversitelerinde lisans seviyesinde eğitim almak isteyen yabancı öğrencilerdelise diploması ve en az B2 düzeyinde Fransızca dil yeterliliğine sahip olmaları koşulu aranmaktadır. Türkiye'de Fransızca eğitim veren kurumlardan mezun olan öğrenciler DALF ve TFC-DAP sınavlarına girmeden doğrudan diplomaları ve diğer gerekli evraklarla birlikte Fransa Konsolosluklarına ve Fransa Büyükelçiliğine başvurularını gerçekleştirebilirler.

Fransa'da yüksek öğrenim için yapılan başvurular üniversiteden üniversiteye farklılık göstermektedir. Fransa üniversitelerinde Fransız öğrenciler ile yabancı öğrenciler arasında bir ayrım yapılmamakla birlikte, yabancı öğrencinin okula uyumu, okulun kalite standartlarına uygunluğu, Fransızca bilgisi gibi faktörler hem okulun itibarı hem de öğrencinin okul ve okul sonrası kariyeri açısından önemlidir. Fransız yasalarına göre öğrencilerin Fransa üniversitelerine kabul şartları ve harç bedelleri eşittir. Fransa'da Fransız diplomaları ile yabancı diplomalar arasında otomatik bir denklik sistemi yoktur. Her kurum, öğrencilerin daha önce izledikleri eğitim durumu ile kendi kriterlerine göre kabul şartlarını kendisi belirler. Bu sayede mezunlar arasında bir homojenlik ve verilen eğitim düzeyinde bir garanti sağlanır. Fransa yasalarına göre kabul şartları, diplomalar ve harç bedelleri eşittir.

Fransa üniversite eğitimi için ön kaydı alınan Türk ve diğer yabancı öğrenciler Türkiye'de Campus France ofisine randevu alarak müracaatlarını gerçekleştirirler. Campus France tarafından onaylanan başvuruların sonucunda öğrenci Fransa öğrenci vizesi için başvuruda bulunabilir.

Fransa Üniversite Eğitiminde Campus France'ın Rolü

Campus France, Fransa Büyükelçiliği'nin sunduğu bir hizmettir. Fransız Kültür Merkezi bünyesinde Fransa Büyükelçiliğinin, İşbirliği ve Kültür Etkinlikleri Birimine bağlıdır. Campus France'ın sunduğu bu hizmet, Fransa'da lisans ve lisans üstü eğitim almak isteyen Türk veya Türkiye'de yaşayan yabancı öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Campus France aynı zamanda yabancı öğrencilere Fransa'daki eğitim ve öğrenimleri süresince rehberlik ederek Fransa'da alacakları eğitimi başarıyla tamamlamaları için uygun ve yerinde yönlendirmeleri yaparak profesyonel bir danışmanlık hizmeti vermektedir.

Campus France diploma, sertifika gibi başarı belgelerinin uygunluk ve denetimini yaparak Fransa'da üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin Fransızca dil yeterliliklerini ölçümünde de yer alarak adayın üniversitedeki eğitim sürecinde konsolosluk ve ilgili üniversiteye destek verir.

Campus France Türkiye, Türk öğrencilerin Fransa'daki üniversiteler için gerekli prosedürleri yerine getirmelerine yardımcı olmanın yanında öğrencinin konaklama, sigorta, yaşam giderleri bölümler, eğitim sistemi, burslar, sertifika programları gibi konusunda da öğrencilere yol göstermektedir.

Fransa üniversitelerinde lisans eğitimi alacak öğrencilerin Fransızca dil yetkinliklerini belgelendirmeleri gerekmektedir. Fransızca dil bilgisinin B2 seviyesinde olması, bunu dil yeterlilik düzeyini gösteren sertifikaları ile desteklenmesi gerekmektedir.

Fransa üniversitelerine yapılacak lisans eğitimi başvurusu için resmi prosedür Campus France web sitesindeki online formaların doldurulmasını gerektirir. Okul tercihleri bu form üzerinden yapılır. Mesleki staj yapmak üzere Fransa'ya gelen öğrenciler kısa süreli olarak Fransa'da kalacaklarsa Campus France'ın prosedüründen muaf tutulacaklardır.

Fransa Üniversite Başvuru Prosedürü

Fransa'da lisans seviyesinde üniversite eğitimi almak isteyenlerin ilk olraka yapması gereken TCF-DAP Fransızca dil yeterliliği sınavına girmektir. Türkiye'de Fransız lisesi mezunları bu sınavdan muaf tutulmuştur. Fransa üniversite başvuru prosedürü aşağıdaki koşullar çerçevesinde gerçekleştirilir.

 • Campus France Türkiye web sitesinde kayıt formu doldurulur.
 • Bu formda en fazla üç üniversiteden oluşan tercih listesi belirlenerek son başvuru tarihine kadar online yapılan başvurunun onaylanması gerekmektedir.
 • Başvuru ücreti Garanti Bankası Campus France'ın hesabına yatırılır
 • Kayıt için gereken evraklar Campus France merkezine iletilir.
 • Harç bedeli ödendikten sonra Campus France yetkilileriyle mülakat. Öğrenci mülakatta Fransa'daki eğitim planını, hedeflerini, geçmişte yaptığı projeleri, katıldığı sertifika programları hakkında bilgi verir.
 • Campus France mülakatının yapılmasını müteakiben ön kabul belgesinin gönderilmesinden sonra öğrenci vize başvurusunda bulunabilir.

Fransa Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Ek Evraklar

 • Doğum Kayıt Örneği
 • Başvuruda bulunacak lise son sınıf öğrencileri önceki yılların ve son sınıfın birinci dönemine ait Fransızca ya da İngilizce transkript aslı
 • Campus France harcının yatırıldığına dair banka dekontunun orijinali
 • Türkiye'de üniversite giriş sınavına girmiş olanların sonuç belgesi ve noter tasdikli Fransızca tercümesi
 • Türkiye'de üniversitede okuyanlar için öğrenci belgesi

Fransa Üniversite Master Programı

Fransa'da üniversite master programı için başvuruda bulunması için öğrencinin Türkiye'de veya yurt dışında 4 yıllık bir lisans programından mezuniyet belgesine ya da diplomaya sahip olma şartı vardır. Üniversite master programına giriş şartları ve başvuru zamanı okuldan okula değişmekle birlikte genellikle bölüm için belirli sayıda öğrenciyi içeren bir kontenjan çerçevesinde gerçekleşir. Lisans eğitiminde olduğu gibi mastereğitimi için de öğrencinin Fransızca dil bilgisi DALF, TFC gibi sınavlarla ispatlanması gerekir. Bununla birlikte master için başvuru yapılacak üniversitenin kendi yeterlilik sınavı var ise geçerli notun alınması gerekir. Master ve doktora programlarında eğitim dili İngilizce ise İngilizce dil bilgisini ispat eden TOEFL sınavı gibi sınavlardan geçer puanın alınmış olması şartı vardır. Fransa üniversite master ve doktora programlarındaöğrencinin ilgili olduğu alanda akademik kariyerini belirlemesine öncelik verilmiştir.

Fransa Üniversite Bursları

Fransa üniversite burslarının büyük bir kısmı Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından verilmektedir. Yabancı hükümetler ile Fransız Büyükelçilikleri arasında mevcut işbirliği çerçevesinde verilen burslar ve üstün başarı bursu gibi çeşitli burs seçenekleri bulunmaktadır. Campus France'ın web sitesinde yer alan Campus Bourse arama motoru ulusal ve uluslararası burs için arama yapmaya fırsat verir.

Fransa Dil Okulları

Fransızca ikinci bir dil olarak dünyada İngilizceden sonra en çok rağbet edilen dildir. 5 kıtada konuşulan Fransızca dünyada İngilizceden sonra en yaygın ikinci dil niteliğindedir. Fransa'da eğitim almak isteyenler Fransızca dil yeterliliklerini daha önceden girmiş oldukları, uluslararası onaylı sınav programlarıyla ispat etmelidirler. Lisans, yüksek lisans ve doktora aşamalarından oluşan Fransa üniversite eğitiminde dil faktörü önemli bir rol oynar. Fransızca ayrıca Avrupa Birliği, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası organizasyonların da resmi dillerinden biridir. Paris başta olmak üzere Fransa'da pek çok şehirde Fransızca eğitimi veren birçok dil kursu bulunmaktadır.

Fransa Üniversiteleri

 • American University of Paris
 • College de France
 • Ecole Centrale Paris
 • Ecole Centrale de Lyon
 • École Nationale Supérieure de Techniques Avancées
 • École Nationale Supérieure des Mines de Paris
 • Ecole Nationale Supérieure des Mines de St-Etienne
 • Ecole Nationale Superieure d'Electronique, d'Electrotechnique, d'Informatique et d'Hydraulique de Toulouse
 • Ecole Nationale Superieure d'Ingenieurs en Construction Aeronautique (ENSICA)
 • Ecole Nationale Superieure des telecomunnications de Paris (ENST)
 • Ecole Nationale de l'Aviation Civile (ENAC)
 • École Nationale des Telecommunications de Bretagne
 • École Normale Supérieure
 • Ecole Normale Supérieure de Lyon
 • École Polytechnique
 • École Supérieure D'Électricité
 • École Supérieure D'Ingénieur en Électronique et Électrotechnique
 • Ecole Supérieure en Sciences Informatiques
 • Ecole Superieure de Commerce de Paris
 • European Institute of Business Administration
 • Institut National de Physique Nucleaire et de Physique des Particules
 • Institut National des Sciences Appliquées de Lyon
 • Institut National des Sciences Appliquees de Toulouse
 • Institut National des T?l?communications
 • Institut Supérieure D'Electronique du Nord
 • Institut d'Informatique d'Entreprise
 • Institut des Mathematiques Appliquees de Grenoble
 • Strasbourg University
 • Université Paris IX Dauphine
 • Université d'Aix-Marseille III
 • Université d'Angers
 • Université de Caen
 • Université de Franche-Comté
 • Université de Marne la Vallée
 • Université de Provence
 • Université de Savoie
 • Université de la Méditerranée
 • Université des Sciences et Technologies de Lille
 • Universite Lumiere Lyon
 • Universite d'Orleans
 • Universite de Pau et des Pays de l'Adour
 • Universite de Technologie Compiegne
 • University of Picardie
 • University of Rennes 1
 • Nantes University