Fransa Turistik Vizesi Hakkında

Fransa'ya seyahat edecek Umuma mahsus Pasaport hamili T.C. vatandaşları tarafından, Fransa vizesi başvurusunda bulunurken Fransa Konsolosluğu'na, Fransa vizesi için gerekli belgeler sunulmalıdır. Fransa Konsolosluğu tarafından belirlenmiş bu belgelerin güncel olmasına dikkat edilmelidir. Bazı evrakların orijinal olması gerekmektedir. Fransa vizesi için gerekli belgeler, Fransa'ya gidiş amacına uygun hazırlanıp Fransa Konsolosluğu'nun dikkatine sunulur. Ancak Fransa turistik vize başvuruları Fransa konsolosluğunun yetkilendirdiği vize başvuru merkezleri ve vize akredite acenteleri aracılığıyla yapılmaktadır. Fransa Schengen vizesi başvuruları doğrudan Fransa Konsolosluğuna veya Büyükelçiliğine yapılmamaktadır ancak uzun süreli ulusal vize (D tipi vize) başvuruılarında Konsolosluğa doğrudan başvuru yapılabilmektedir.

Fransa turistik vizesi doldurulması gereken form Schengen başvuru formudur.  Formda verilen bilgilerin Fransa vizesi için sunulan evraklardaki bilgilerle tutarlı olması gerekmektedir. Eksik veya yanlış bilgiler vize başvurusunun retle sonuçlanmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle formun çok dikkatle doldurulması ve seyahat amacından uzak bilgileri içermemesi tavsiye edilir. Bu anlamda Fransa vizesi için talep edilen seyahat tarihlerinin de vize talep dilekçesinde veya çalışan durumundaysanız şirketinizden aldığınız izin yazısındakilerle aynı olması önemlidir.

Fransa vizesi için gerekli evraklar yapacak olduğunuz seyahatinizin içeriğine göre değişiklik gösterecektir. Fransa turistik vize, Fransa ticari vize, Fransa ziyaretçi vizesi farklı kapsamlarda olan Fransa vize türleridir. Fransa Konsolosluğun yetkilendirmiş olduğu vize merkezlerinden Fransa vizesi için gerekli evrakları öğrenebilir ve vize başvuru işlemlerinde bulunabilirsiniz. Ayrıca Fransa vize işlemleri için gerekli olan evraklar Fransa Konsolosluğu’nun ek evrak isteme talebine göre de şekillenebilecektir. Şöyle ki Fransa Konsolosluğunun başvuru sahibi hakkında daha kapsamlı bilgi edinebilmek için ek evrak talebinde bulunma hakkı daima vardır. 

Fransa Turistik Vize Başvurusu içi Hazırlanması Gereken Evraklar

Pasaport - Fransa Vizesi başvurusu için Pasaportun sahip olması gereken kriterler; pasaport veriliş tarihi 10 yıldan eski olmamalı; pasaportun geçerlilik tarihi Fransa seyahatinin bitiş tarihinden sonra en az 3 ay daha devam etmesi gerekir; pasaportta vize ve giriş-çıkış kaşelerinin basılabilmesi için en az 2 boş sayfasının bulunması; yıpranmış ya da yırtık olmaması önemlidir. Pasaportun bu özelliklere sahip olmaması halinde, Fransa Konsolosluğu, Fransa Vizesi başvurusu öncesinde yeni bir pasaport çıkarılmasını önermektedir.

Ayrıca, varsa eski pasaportların işlenmiş bütün sayfaların fotokopileri (kimlik bilgileri, geçerlilik süreleri, vizeli ve mühürlü sayfalar, vb.) sunulması gereklidir.

Fotoğraf - Fransa Turistik Schengen Vize başvurusu için istenilen Biyometrik Fotoğrafın standartları; Fransa Turistik Vize başvurusu için kullanılacak fotoğrafın daha önce vize başvurusunda kullanılmamış olması ve 6 aydan daha eski olmaması gereklidir. Fotoğraf, 35mm genişlik ve 45mm yüksekliğe sahip olmalı ve fotoğraf beyaz arka fonda çekilmelidir. Gözlük, şapka, başörtüsü, vb. aksesuarlar yüzün net olarak görünmesini engellediği için bu şekilde çekilen fotoğraflar vize başvurusunun redle sonuçlanmasına sebep olabilmektedir. Yüzün boyutu çenenin altından alına kadar (saçlar dahil) 30 ile 36 mm arasında konumlanması mecburidir. Fransa vize başvurusunda 2 adet biyometrik fotoğraf sunulmalıdır.

Nüfus Cüzdanı - Fransa Konsolosluğu’na Fransa Vize müracaatı için başvuru sahibinin kimlik bilgilerinin beyanı; Nüfus Cüzdanı’nın ön ve arka yüz bilgilerini gösterir fotokopisi sunulmalıdır.

Fransa Vize Başvuru Formu - Fransa Turistik Vize müracaatı için Fransa Schengen Vize Başvuru Formu doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar; Başvuru Formu’nun dikkatli ve eksiksiz doldurulmasına ve formda beyan edilen bilgilerin seyahatin gereklerini kanıtlayıcı belgelerle desteklenmesine özen gösterilmelidir. Fransızca veya İngilizce olan Fransa Schengen Vize Başvuru Formu’nun son sayfasında yer alan 37 no’lu kutucuk ile sayfanın sonundaki imza bölümünün imzalanması ihmal edilmemesi gereken bir husustur. 

**ÖNEMLİ: Reşit olmayan çocukların pasaportu olsun veya olmasın, şahsa ait başvuru formu ve dosyası hazırlanmalıdır. Başvuru Formu, yasal velilerin ikisi (anne/baba) tarafından da imzalanmalıdır.

Fransa Vize Başvuru Formu - Schengen visa application form

 

Finansal Durumu Beyan Eden Belgeler - Fransa Konsolosluğu, Fransa’ya turistik seyahat gerçekleştirecek kişinin seyahat masrafının karşılığı olacak maddi teminatı sunmasını bekler;  son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini gösteren şahıs veya şirket hesabının dökümü:- Fransa'da kalacağı süre boyunca masraflarını karşılayacak günlük 120 € miktardaki tutarı gösteren bir banka hesabının sunulması gerekir. Bankanın ıslak imza ve kaşesi ile. Bankanın imza sirküleri ekte hazır bulunmalıdır.

Fransa Turistik Schengen Vize işleminde bulunacak şahsın düzenli gelirini gösteren maaş bordrosu varsa;  bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşe ve ıslak imzalı olarak, son 3 aylık olarak sunulmalıdır. Başvuru sahibi emekli ise; emekli maaşının banka dökümü yeterlidir.

Fransa Turistik Vize müracaatında bulunan kişi adına varsa; Türkiye veya Avrupa’da gayrimenkullerinin belgeleri (tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri, vb. fotokopileri). 
 
Fransa Vize Talep Dilekçesi - Fransa Turistik Schengen Vize başvuru sahibinin turistik vize talebini açıklayıcı dilekçe; kişinin bağlı bulunduğu Kurum/Şirket antetli kağıdına, işveren/kurum yetkilisi tarafından, Fransa Konsolosluğuna veya Fransa Büyükllçiliğine hitaben yazılmış, imza yetkilisi tarafından imzalı ve kaşeli olarak hazırlanmış İzin Yazısı gerekmektedir. 

Fransa Konsolosluğu/Büyükelçiliği’ne hitaben yazılan Fransa Vize Talep Dilekçesi, başvuru sahibinin görevi, maaş bilgisi, seyahat tarihlerini açıklayıcı ve seyahat dönüşü görevine devam edeceğini taahhüt edecek şekilde hazırlanmalıdır. Ayrıca, Fransa seyahatinin kim tarafından finanse edileceği bilgisi verilmelidir. 

Fransa Turistik Vize müracaatında bulunan kişinin Fransa seyahatinin devamında diğer Schengen ülkelerine seyahatin sürdürülmesi halinde, bu seyahate dair tarih ve seyahat planının (rezervasyon bilgileri) detayları hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. 

Mesleki Belgeler - Kişi Şirket/Kurum Çalışanı ise;  Fransa Vizesi için başvuru sahibinin son 3 aya ait Maaş Bordrosu,  SGK İşe Giriş Bildirgesi ve SGK Hizmet Dökümü. Resmi İzin Yazısı imzalı ve kaşeli.

Şirketin Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı - Faaliyet Belgesi (son 3 yıl içerisinde alınmış olmalı) 

Şirketin Vergi Levhası fotokopisi- son yıla ait vergi beyanı bilgilerini beyan etmelidir.

Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi-şirkette isim ve ünvan değişikliği varsa gazete bu bilgileri içermelidir. 

İmza Sirküleri fotokopisi- Şirkette imza atma yetkisi olan kişilerin imza yetkisini göstermelidir.

 

***Aşağıdaki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar

Kişi Şirket Sahibi ise; 

Şirketin Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı

Şirketin Faaliyet Belgesi - son 3 yıl içerisinde alınmış olmalıdır.

Şirketin Vergi Levhası fotokopisi- son yıla ait vergi beyanı bilgilerini beyan etmelidir.

Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi-şirkette isim ve ünvan değişikliği varsa gazete bu bilgileri içermelidir. 

İmza Sirküleri fotokopisi- Şirkette imza atma yetkisi olan kişilerin imza yetkisini göstermelidir.
 
Kişi Emekli ise; Emekliliğini gösterir belgeler- Banka hesap özeti, emekli maaş cüzdanı, varsa emeklilik kartı fotokopisi.

Kişi Çiftçi ise;  Bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi aslı ve fotokopisi. 

Kişi Öğrenci ise; Güncel tarihli  Öğrenci Belgesi aslı ve fotokopisi. Başvuru sahibinin masrafları bir başkası tarafından karşılanıyor ise (anne, baba, akraba, vb.), o kişiye ait finansal ve mesleki belgeler dosyaya eklenmelidir. 

Reşit olmamış (18 yaş altı) ise; Yasal velisini gösterir belgeler; Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. Ebeveynleriyle birlikte seyahat etmiyorsa, ebeveynlerinin noter tasdikli izin belgesi (Muvaffakatname), 

Yabancı Uyruklu Vatandaş ise; T.C. Oturma ve T.C. Çalışma İzni aslı ve fotokopisi– Oturma İzninin en az 6 ay geçerli olması ve planlanan seyahat dönüş tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerli süresinin bulunması gerekmektedir. 

Seyahat Planını Destekleyen Belgeler - Fransa Turistik Vize başvuru sahibinin Fransa seyahat tarihlerini içeren; ulaşım ve konaklama planını teyit edici rezervasyon bilgilerini sunması önemlidir. Gidiş/dönüş uçak rezervasyonu veya özel araç ile seyahat edilecek olması halinde; araç ruhsatı, seyahat tarihlerini kapsayan yeşil sigorta ve uluslar arası ehliyet (orijinal) ibraz edilmelidir. 

Fransa Konsolosluğu/Büyükelçiliği, Fransa Turist Vize başvurusunda otel rezervasyonu sunulmasını zorunlu tutmamaktadır. Ancak Fransa'da kalınacak süre boyunca başvuru sahibinin konaklayacağı yerin açık adresini başvuru formunda açıkça belirtmesini talep etmektedirler.   

Fransa Vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin Fransa seyahat süresini kapsayan 30.000 € teminat tutarında, Schengen bölgesinde geçerlilik ibaresi bulunan, orijinal seyahat sağlık sigortası.
 
**NOT: Fransa Başkonsolosluk/Elçilik, vize talebi ile ilgili karar vermeden önce vize talep eden başvuru sahiplerini, konsolosluk yetkili görevlileri ile kişisel görüşmeye çağırabilir. Fransa Başkonsolosluğu, başvuru dosyasının incelenmesi ve karar aşamasında ek evrak talep etme hakkını saklı tutmaktadır. 

Uzun Süreli Fransa Schengen vizesi hakkında

Fransa Konsolosluğu ve diğer ülkelere Schengen vizesi talep ederken dilekçenizde seyahat amacınızla çelişmeyecek şekilde bildirimde bulunmanız gerekiyor. Fransa Konsolosluğu vizenin süresine karar verirken geçmiş Schengen vizelerinizin durumuna, doğru kullanılıp kullanılmadığına, vize başvurusunda sunduğunuzu evrakların ülkeye geri dönüşünüzün teminatını doğru şekilde yansıtıp yansıtmadığı gibi unsurları göz önünde bulundurabilmekle birlikte hangi faktörün kısa süreli vize verileceğine hangisinin uzun süreli vize alımında etkili olacağına dair kesin bir veri sunmamaktadır. Ancak önceki Schengen vizelerinin ve diğer vizelerin doğru kullanımı önemlidir. Fransa Konsolosluğundan Fransa vizesi alarak Fransa’ya hiç giriş yapmadan başka bir Schengen ülkesine giriş yapmak ve Schengen bölgesinde seyahat etmek bir sonraki vize başvurunuzda karşınıza bir sorun olarak çıkabilmektedir. Bu durumda vizenin doğru kullanımı önemlidir. Daha önceden Fransa’da oturum izni almış, ancak oturum süresi bitmiş kişilerin uzun süreli Schengen vizesi alacaklarına dair kesin bir kural veya karar yoktur. Belli bir süreyle verilen Schengen vize süresinin ve giriş çıkışların suiistimal edilmesi bir sonraki Schengen vize başvurularını, başka bir Schengen ülkesine talepte bulunulsa bile tehlikeye sokabilmektedir ve vize talebi ret ile sonuçlanabilmektedir.

Dilekçenizde seyahat amacınızın ve seyahat planınızın diğer vize evraklarında sunduğunuz bilgilerle çelişkili olmamasına dikkat ediniz. Seyahat sağlık sigortası, dilekçe, şirket izin yazısında belirtilen tarihler birbiriyle tutarlı olmalıdır. Fransa Schengen vize başvuru formunda ilk giriş yapılacak ülke kısmına Fransa yazılmalıdır.

Uzun süreli çok girişli Fransa Schengen vize taleplerinde, eski vizelerin ve Schengen vizelerini içeren eski pasaportların da sunulması faydalı olur ancak yukarıda belirttiğimiz üzere çıkacak vizenin talep ettiği sürede verileceğinin herhangi bir garantisi yoktur ve bu konudaki yetki sadece Fransa Konsolosluğuna aittir.

Fransa’dan dönüşünüzün garantisi olan üstünüze kayıtlı taşınmaz mal varlıkları, tapu, yeterli miktarda banka dökümü gibi belgelerin sunulması gerekmektedir. 

Burada yer alan veriler bilgindirme amaçlı olup güncel koşullarla ilgili Fransa Konsolosluğundan teyit alınması tavsiye olunur.

Fransa vizesi kaç günde çıkıyor?

Fransa vizesinin kaç günde çıktığı Fransa Konsolosluğunun insiyatifinde olan bir durumdur. Bununla birlikte Fransa vizesinin sonuçlanma süresi 3 ila 15 iş günü içinde değişmektedir. Ancak bu süreler Fransa vizesi için alınan randevu tarihinden itibaren geçerlidir. Fransa vizesi için gereken evraklar vize randevusunda teslim edilirken, aynı zamanda biyometri işlemi – parmak izi ibraz işlemi de yapılmaktadır. Fransa vizesinin çıkış süresi Fransa Konsolosluğunun yoğunluğuna göre de değişebilmektedir. Turizm sezonunun yoğun olduğu tarihlerde veya bayram tatili gibi hazırlıkların yapıldığı dönemler öncesinde Fransa vizesinin çıkış süresi uzayabilmektedir.

Fransa vize başvuruları seyahatten 3 ay öncesinden başlatılabilmekle birlikte, seyahate bir ay kala da yapılabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Fransa vize randevusunda sunacağınız evrakların güncel tarihli olmasıdır. Fransa Konsolosluğunun belirli durumlarda ek evrak talep etmesi, resmi tatiller veya istisnai durumlarda kapalı olması vizenin çıkış süresini uzatabilir. Fransa Konsolosluğu gerekli gördüğü durumlarda Fransa vize başvurusunda bulunan kişiyle mülakat yapma gereksinimi duyabilir. Bu gibi durumların dikkatte alınması ve hazırlıklı olunması gerekmektedir. Daha önceden alınmış Fransa veya başka bir Schengen vizesi için parmak izi vermiş olan kişilerden istisnai durumlarda yeniden biyometrik bilgilerinin ibrazı gerekebilmektedir. Bu gereklilik Fransa Konsolosluğunun inisiyatifindedir.

Fransa vizesinin çıkış zamanını randevu tarihinden itibaren düşünmek gerekmektedir. Fransa vize başvurusu Fransa Konsolosluğunun akredite edip yetkilendirdiği acenteler aracılığıyla yapılmaktadır. Fransa vize randevusunda evraklarınız teslim edildikten sonra vize sonucu 3 ila 15 iş günü içinde açıklanır. Ancak vize başvuru evraklarının tesliminde eksik evrakların tamamlanmasına dair talepte bulunulabilir. Böyle durumlarda Fransa vizesinin sonuçlanma süresi eksik evrakın tamamlandığı günden itibaren geçerli olur. Fransa vize başvurularında hiçbir koşulda eksik evraklarla başvuru kabul edilmez. Fransa vizesi için gereken evrakların tümüyle başvuru yapılması zorunludur, kısmen başvuru ya da bir diğer deyişle kısmi evraklarla başvuru söz konusu değildir. Firma çalışanları bazı durumlarda bazı şirket evraklarını sunamayabilirler ancak bu tip başvurular vize reddiyle sonuçlanabilir.

Olumlu sonuçlanan Fransa vize etiketinde Schengen bölgesine giriş sayısı ve kaç gün kalınacağına dair bilgi yer alır. Vize başvurusu ret ile sonuçlandıysa Fransa Konsolosluğu vize reddiyle ilgili açıklama yapma veya yapmama hakkını saklı tutar. 

 

 

 

Fransa Konsolosluğu Resmi Web Sitesi; ambafrance-tr.org