Fransa Ticari Vize Hakkında

Fransa'ya seyahat edecek Umuma mahsus Pasaport hamili T.C. vatandaşları tarafından, Fransa vizesi başvurusunda bulunurken Fransa Konsolosluğu'na, Fransa vizesi için gerekli belgeler sunulmalıdır. Fransa Konsolosluğu tarafından belirlenmiş bu belgelerin güncel olmasına dikkat edilmelidir. Bazı evrakların orijinal olması zorunluluğu vardır. Fransa vizesi için gerekli evraklar, Fransa'ya gidiş amacına uygun hazırlanıp Fransa Konsolosluğu'na sunulmalıdır.

Fransa vizesi için gerekli evraklar yapacak olduğunuz seyahatinizin içeriğine göre değişiklik gösterecektir. Fransa turistik vize, Fransa ticari vize, Fransa ziyaretçi vizesi farklı kapsamlarda olan Fransa vize türleridir. Fransa Konsolosluğun yetkilendirmiş olduğu vize merkezlerinden Fransa vizesi için gerekli evrakları öğrenebilir ve vize başvuru işlemlerinde bulunabilirsiniz. Ayrıca Fransa vize işlemleri için gerekli olan evraklar Fransa Konsolosluğu’nun ek evrak isteme talebine göre de şekillenebilecektir. Şöyle ki Fransa Konsolosluğu başvuru sahibi hakkında daha kapsamlı bilgi edinebilmek için ek evrak talebinde bulunma hakkı daima vardır.

Fransa Ticari Vize Başvurusu için Hazırlanması Gereken Evraklar

Pasaport  - Fransa Ticari Schengen Vize işlemi için başvuru sahibinin pasaportunun geçerlilik şartları; Fransa ticari seyahatinin bitiş tarihinden sonra en az 3 ay geçerlilik süresine sahip olması; pasportun veriliş tarihinin 10 yıldan eski ve yırtık-deforme olmaması; Fransa ticari vizenin basılabilmesi için pasaportta en az 2 boş sayfanın bulunması zorunludur. Bu koşullara sahip olmayan bir pasaportla başvurunun yapılmaması konusunda Fransa Konsolosluğu uyarmaktadır. Başvuru öncesinde yeni bir pasaportun çıkarılması önerilmektedir. Varsa, eski pasaportların işlenmiş bütün sayfaların (kimlik bilgileri, geçerlilik süreleri, vizeli ve mühürlü sayfalar, vb.) fotokopileri sunulmalıdır.

Biometrik Fotoğraf - Fransa Ticari Schengen Vize başvurusu için istenilen fotoğrafın teknik standartları; biometrik renkli fotoğrafın daha önce vize başvurusunda kullanılmamış olması mecburidir. 35mm x 45mm ölçülerinde, beyaz arka fonlu ve güncel tarihli çekilmiş olması gereklidir. Gözlük, şapka, başörtüsü vb. aksesuarların yüzün net olarak görünmesini engellediği için fotoğrafta kabul edilmemektedir. Yüzün boyutu çenenin altından alına kadar (saçlar dahil) 30 ile 36 mm arasında konumlanması mecburidir ( 2 adet).

Fransa Vize Başvuru Formu - Fransa Ticari Vize müracaatı için Fransa Schengen Vize Başvuru Formu’nun doldurulma aşamasında; beyan edilen bilgilerin eksiksiz ve sunulan evraklarla eşleşmesine özen gösterilmelidir. Fransızca veya İngilizce dillerin hazırlanmış Fransa Schengen Vize Başvuru Formu’nun son sayfasında yer alan 37 no’lu kutucuk ile aynı sayfanın sonunda yer alan imza bölümlerinin imzalanması unutulmamalıdır.

Fransa Vize Başvuru Formu - Schengen visa application form

 

Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği / Nüfus Cüzdanı / Evlilik Cüzdanı - Fransa Ticari Vize işlemlerinde bulunan başvuru sahibi adına; güncel tarihli, aile bireylerini ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği. Orijinal ve noter tasdikli. Kişilerin olayları bölümünde düşünceler kısmı ile beraber. Nüfus Cüzdanı fotokopisi. Başvuru sahibi evli ise; Evlilik Cüzdanı fotokopisi

Fransa Ticari Vize Talep Dilekçesi - Fransa Ticari Schengen Vize başvuru sahibinin vize talebini ileten bir dilekçe; kişinin bağlı bulunduğu Kurum/Şirket yetkili kişisi tarafından, Fransa Konsolosluğu/Elçiliğe hitaben yazılmış, imza yetkilisi tarafından imzalı ve kaşeli olarak hazırlanmalıdır. Fransa Ticari Vize müracaatında bulunan kişinin Fransa seyahatinin devamında diğer schengen ülkelerine seyahatin sürdürülmesi halinde, bu seyahate dair tarih ve seyahat planının (rezervasyon bilgileri) detayları hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. 

Fransa Ticari Vize Davetiyesi - Fransa Konsolosluğu’na hitaben, davet eden Fransalı şirketin yetkilisi tarafından İngilizce veya Fransızca Davetiye hazırlanmalıdır. Davet edilen kişinin kişisel bilgileri, iletişim bilgileri, kişi ile yakınlık derecesi, seyahatin nedeni, seyahat süresi, seyahatin sponsoru ve Fransa’yı ne zaman terk edeceği gibi bilgileri içeren ve ayrıca davet eden kişinin kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, şirket pozisyonu, davet eden firmanın adı ve eksiksiz adresini içerecek şekilde yazılmalıdır. Davet eden şirket yetkilisinin kimlik fotokopisi ve daha önceki yapılan alım ve satımlara ilişkin fatura gibi belgelerinin de davetiye eklenmesi mecburidir. Davetiyenin aslı veya mail çıktısı kabul edilir. Fransa Ticari Vize başvurusu yapan kişi, Fransa’ya seyahate bir fuar veya konferansa katılım amaçlı gidiyorsa;  kayıt ve katılıma ait belgeler sunulmalıdır.

Finansal Durumunu Beyan Eden Belgeler - Fransa Konsolosluğu, Fransa’ya ticari seyahat gerçekleştirecek kişinin seyahat masrafının karşılığı olacak maddi teminatı sunmasını bekler;  son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini gösteren şahıs/ şirket hesabının dökümü:- Fransa'da kalacağı süre boyunca masraflarını karşılayacak günlük 120 € luk tutarı gösteren bir banka hesabının sunulması gerekir. Bankanın ıslak imza ve kaşesi ile. Bankanın imza sirküleri ekte hazır bulunmalıdır. Fransa Ticari Schengen Vize işleminde bulunacak şahsın düzenli gelirini gösteren Maaş Bordrosu;  bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşe ve ıslak imzalı olarak, son 3 aylık olarak sunulmalıdır. Fransa Ticari Vize müracaatında bulunan kişi adına varsa; Türkiye veya Avrupa’da gayrimenkullerinin belgeleri (tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri, vb. fotokopileri).

İş/Mesleki Duruma Ait Belgeleri - Fransa Ticari Vize başvuru işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu Kurum/Şirkete bağlılığını ibraz eden belgeler; SGK İşe Giriş Bildirgesi ve SGK Hizmet Dökümü. Fransa Ticari Vize başvurusu yapan kişi Çalışan ise; bağlı bulunulan Kurum/Şirket yetkilisinden alınan Görev Belgesi veya İşveren İzin Yazısı – Fransa Konsolosluğu/Büyükelçiliği’ne hitaben, başvuru sahibinin görevi, maaş bilgisi, seyahat tarihlerini açıklayıcı ve seyahat dönüşü görevine devam edeceğini taahhüt edecek şekilde hazırlanmalıdır. Ayrıca, Fransa seyahatinin kim tarafından finanse edileceği bilgisi verilmelidir. İmzalı ve kaşeli.

Kişi Çiftçi ise; Bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi aslı ve fotokopisi. 

Kişi Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi-Mühendis ise; mesleği ile ilgili Oda Kaydı yada Meslek Kimlik Kartı ibraz edilmelidir.  

Kişi yabancı uyruklu vatandaş ise; T.C. Oturma ve T.C. Çalışma İzni aslı ve fotokopisi– Oturma İzninin en az 6 ay geçerli olması ve planlanan seyahat dönüş tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerli süresinin bulunması gerekmektedir. 

Şirkete ait sunulması gereken resmi evraklar - Şirketin Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı - Faaliyet Belgesi (son 3 yıl içerisinde alınmış olmalı). Şirketin Vergi Levhası fotokopisi- son yıla ait vergi beyanı bilgilerini beyan etmelidir. Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi-şirkette isim ve ünvan değişikliği varsa gazete bu bilgileri içermelidir. İmza Sirküleri fotokopisi- Şirkette imza atma yetkisi olan kişilerin imza yetkisini göstermelidir.

Seyahat Planını Destekleyen Belgeler - Fransa Ticari Vize başvuru sahibinin Fransa seyahat tarihlerini içeren; ulaşım ve konaklama planını teyit edici rezervasyon bilgilerini sunması önemlidir. Gidiş/dönüş uçak rezervasyonu veya özel araç ile seyahat edilecek olması halinde; araç ruhsatı, seyahat tarihlerini kapsayan yeşil sigorta ve uluslar arası ehliyet (orijinal) ibraz edilmelidir. Fransa Konsolosluğu/Büyükelçiliği, Fransa Ticari Vize başvurusunda otel rezervasyonu sunulmasını zorunlu tutmamaktadır. Ancak Fransa'da kalınacak süre boyunca başvuru sahibinin konaklayacağı yerin açık adresini başvuru formunda açıkça belirtmesini talep etmektedirler.

Seyahat Sağlık Sigortası - Fransa Ticari Vize işlemlerinde bulunan kişinin Fransa seyahat süresini kapsayan; ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil durumda hastane bakımı masraflarını kapsayan, 30.000 € teminat tutarında, Schengen bölgesinde geçerlilik ibaresi bulunan, orijinal seyahat sağlık sigortası.

**NOT: Fransa Konsolosluğu’na sunulan evrakların 3 aydan eski tarihli olmaması gerekmektedir. Resmi belgeler aslı ve 1’er adet fotokopisi ile sunulmalıdır. Fransa Başkonsolosluk/Elçilik, vize talebi ile ilgili karar vermeden önce vize talep eden başvuru sahiplerini, konsolosluk yetkili görevlileri ile kişisel görüşmeye çağırabilme veya başvuru dosyasının incelenmesi sırasında ek evrak talep etme hakkını saklı tutar.

 

Fransa Konsolosluğu Resmi Web Sitesi; ambafrance-tr.org